วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มอบเกียรติบัตรแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภา และการเมืองการปกครองของไทย สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ให้แก่นายธีรเมธ ปักโคทานัง และนายทักษพงศ์ ใจยา นักเรียนระดับ ปวช. ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


PA

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ