วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ให้การต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ศาตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ นิลสุข กรรมการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) ณ ห้องพระวิษณุกรรม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


PA

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ