วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นประธานเปิดในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.1 และผู้ปกครอง นักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


PA

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ