วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2567 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งดำเนินการอบรมวิชาชีพ หลักสูตร “ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 , 1 – 2 , 8 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ Fix it ถาวร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


PA

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ