วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย 'สุขาดี มีความสุข' โดยใช้หลัก 5 ส. สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม และแห้งหอม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


PA

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ