วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และนายนพนัยน์ หมื่นสมบัติ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 (ระดับเพชร-ยอดเพชร) ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


PA

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ