วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เพื่อมอบนโยบายแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2567 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2567 และในโอกาสนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2) ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


PA

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ