รวมเพลงวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

01-แดนงาม
02-ลูกวิษณุกรรม
03-รักเทคนิคเชียงราย
04-วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
05-ลูกวิษณุกรรม
06-มาร์ชเทคนิค
07-อำลาสถาบัน
08-สุขใจ
09-เทคนิครำวง
10-ชาวอาชีวศึกษา
11-หนุ่มเชียงราย
12-ก่อนจากเชียงราย
13-วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย(บรรเลง)

ผู้ประพันธ์คำร้อง

1. อ.นิตย์ นานา
2. ผช.สงวน หอกคำ

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. ผช.บุญเลิศ ห้าวหาญ
2. ผช.สมคิด จีนจรรยา
3. ผช.สงวน หอกคำ